Concurs a les xarxes socials

Del 26 de febrer a partir de les 11:00h
Fins el dimecres 4 de març a les 00:00h

BASES DEL CONCURS A LES XARXES SOCIALs

1. ORGANITZACIÓ

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, a partir d’ara l’Ajuntament, és la institució organitzadora del “Concurs a les xarxes socials – Sorteig Jocs Festival del Joc del Pirineu ” amb l’objectiu d’augmentar i fidelitzar la seva comunitat de seguidors a Facebook, Instagram i Twitter

L’Ajuntament durà a terme un concurs a la seva pàgina de Facebook https://www.facebook.com/festivaldeljocdelpirineu/, al perfil de Instagram https://www.instagram.com/festivaljocpirineu/ i el canal de Twitter https://twitter.com/FestivalJoc amb finalitats promocionals.

El Concurs comença el dia 26 de febrer de 2020 a les 11:00 a.m. i acaba el dia 4 de març de 2020 a les 00:00 p.m. L’ordinador de la persona responsable de les xarxes socials del Festival del Joc del Pirineu serà el cronòmetre oficial del Concurs.DESVINCULACIÓ DE FACEBOOK / INSTAGRAM / TWITTER

Facebook, Instagram i Twitter no avalen, ni patrocinen, ni administren aquest concurs/promoció, ni hi estan associats de cap manera. L’usuari d’aquest concurs es desvincula absolutament de Facebook, Instagram i Twitter i es conscient que està proporcionant la seva informació a l’Ajuntament i no a Facebook, Instagram i Twitter. La informació que proporcioni l’usuari a l’Ajuntament només s’utilitzarà per tramitar la participació del concursant i per comunicar-li el premi en el cas que resulti guanyador.

2. PARTICIPANTS DEL CONCURS

Aquest concurs va dirigit a totes les persones seguidores de la pàgina de Facebook, del perfil de Instagram i el canal de Twitter del Festival del Joc del Pirineu que cliquin m’agrada a la publicació del sorteig i que comparteixin, mencionin un amic de Instagram i/o retuitegin aquesta mateixa publicació.

Es descartaran tots aquells participants que no compleixin aquest requisit i no es podrà lliurar més d’un premi per persona física.

Tots els participants al sorteig, pel mer fet de la participació, accepten les bases d’aquesta promoció, les normes que regeixen la seva participació i els termes, condicions i la política de privacitat i protecció de dades exposades.

No podran participar al sorteig persones vinculades laboral o professionalment amb l’Ajuntament ni aquelles persones que hagin participat directament o indirectament en l’elaboració de la promoció, així com els seus familiars fins a primer grau.

3. MECÀNICA DEL CONCURS

El concurs tindrà lloc a la pàgina de Facebook, el perfil de Instagram i el canal de Twitter del Festival del Joc del Pirineu, propietat de l’Ajuntament, i per participar serà necessari ser-ne seguidor/fan.

La comunicació del concurs tindrà lloc a partir del dia 26 de febrer a les 11:00 a.m. als diversos perfils i canals de les xarxes socials esmentades.

El dia 5 de març tindrà lloc el sorteig entre les persones que hagin participat al concurs fins al moment. A partir d’aquells dia es comunicarà també el nom del guanyadors a les xarxes socials esmentades.

4. PREMIS

Se sortejaran 2 premis entre tots els participants:

  • Un joc de taula de 8BITS, LINK
  • Una consola analògIca 8Bit Box

5. SELECCIÓ I COMUNICACIÓ DEL GUANYADOR

Tots els participants al concurs obtindran un número correlatiu de participació i el sorteig dels guanyadors tindrà lloc a través del número aleatori obtingut a través del sistema web  www.random.com

La comunicació dels guanyadors tindrà lloc a través d’una publicació a les xarxes socials esmentades i la persona responsable de les xarxes socials del Festival del Joc del Pirineu es posarà en contacte amb ells a través del servei de missatgeria privada.

Els guanyadors recolliran el premi a l’estand d’informació del Festival del Joc del Pirineu i/o l’Ajuntament els el farà arribar.

6. RESERVES I LIMITACIONS

Queda prohibit l’ús de sistemes automàtics de participacions, donant lloc, si escau a la desqualificació. En cas de conflicte pel que fa a la participació, serà considerat com a participant i guanyador el titular de les dades que s’entreguin per missatge privat.

La present promoció té caràcter gratuït. Els premis en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició dels guanyadors i no són transferibles sense autorització de l’Ajuntament, ni bescanviables pel seu valor en metàl·lic. Els premis podran ser objecte de renúncia.

7. AUTORITZACIONS I CESSIONS DE DRETS.

Els guanyadors i els participants en aquest concurs autoritzen expressament a l’Ajuntament a reproduir, utilitzar i difondre el seu nom, cognoms i imatge facilitada en qualsevol activitat publicitària i / o promocional que estigui relacionada amb aquesta promoció.